CHỜ 5S ĐỂ LOAD PHIM SEX

Nhà có 8 nàng dâm, thế là thằng em trai có số hưởng

Nhà có 8 nàng dâm, thế là thằng em trai có số hưởng

Nhà có 8 nàng dâm, thế là thằng em trai có số hưởng

Đúng rôì đó Linh ơi, em liếm lồn của chị cho Chiến nó xem đi. Liếm l*n kiểu nó thì con lâu nước mới chảy ra.
Tôi cúi xuống thế chõ của Chiến mà đưa luỡi vào lồn của chị Hằng. Tôi dùng tay vạch hai mép l*n của chị ra rồi đưa lưỡi vào trong đó
– Ư.. ư. ư. liếm… như thgế… lày… mới… sướng chứ… s.. đẫ… quá… sướng… quá… đẫ.. a.. a. a. nuớc l*n của chị… chảy… ra rồi… đây… này… lưỡi… cảu.. em làm… chị.. sướng.. quá.. a. a. a
a. a. a. Chiến học… tập… Linh đi… nhé… em s
Tôi được sự khích lệ của chị lên càng cố gắng mút hai mép thịt hông hồng một cách mạnh mẽ hơn. Nước lồn chị tuôn ra lai láng khiến tôi phải vừa liếm vừa mút. Tôi đưa thêm cái lưỡi của tôi vào sâu bên trong lỗ lồn chị mà ngóay
Một dòng nước âm ấm chảy nhưng lần này thì tôi khong mút nữa mà cho ngón tay vào mà ngoáy. Thứ chất lỏng trong lồn của chị chảy ra bao bọc lấy ngón tay của tôi. Tôi ngóay nhẹ nhẹ ngón tay vào trong l*n của chị. Những cơ lồn của chị bóp thật chặt ngón tay của tôi. Những mép thịt hồng hồng giật giật một lúc rồi lại rỉ nước ra. Chị Hằng rên lên vì sướng
– Ư.. ư.. ư. ư. đã… quá… em… ơi… làm.. chị… sướng… cái… lồn.. quá… em oei… Ngón… tay của… em làm… lỗ lồn chị sứớng quá rồi đây này
Tôi rút ngón tay của mình ra rồi cúi xuống dùng răng cà nhà nhẹ vào mép lồn đỏ hỏn của chị. Lại một dìng nước nóng hổi nữa trào ra. Chị Hằng dường như không chịu nổi nữa lên lồm cồm bò đậy

Comments are closed.